Personalizované zdravotníctvo nie je len o liečbe a prevencii chorôb, ide tiež o prehodnotenie systému zdravotnej starostlivosti pre budúce generácie.

Blížime sa k prelomovej transformácii zdravotníctva 21. storočia. Naša schopnosť porozumieť a interpretovať bezprecedentné objemy zdravotníckych údajov umožňuje pohľad na každého pacienta detailne a dáva na dosah prísľub personalizovanej zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť Roche sa zaviazala využiť túto príležitosť spôsobom, ktorý vytvára hodnoty pre pacientov a systémy zdravotníctva.

Pri uskutočňovaní transformácie zdravotnej starostlivosti čerpáme z jedinečných kombinácií našich silných stránok: našeho portfólia, odborných znalostí v medicíne, biológii a vede, partnerstiev i globálneho dosahu. Pristupujeme k zmysluplným údajom pomocou pokročilej analýzy dát a kladieme dôraz na najdôležitejšie otázky vo vede a zdravotnej starostlivosti.

Spolupráca naprieč odvetviami

Poznatky, ktoré získame, zabezpečia väčšiu rýchlosť, efektivitu a istotu v spôsobe, ktorý dnes uplatňujeme pri starostlivosti o pacienta. V spolupráci s ostatnými partnermi sa usilujeme o formovanie celého ekosystému, ktorý vzájomne pomáha dotvárať personalizované zdravotníctvo. Musíme spolupracovať novým spôsobom v celom systéme zdravotnej starostlivosti. Blížime sa k zlomovému momentu, keď sila dát urýchli transformačný pokrok. Spoločne tak môžeme zabezpečiť lepšiu starostlivosť o každého pacienta a pokúsiť sa o vyššiu udržateľnosť zdravotníctva.

Efektivita pre zdravotníctvo

Personalizovaná starostlivosť nie je len o liečbe a prevencii chorôb, ide tiež o prehodnotenie systému zdravotnej starostlivosti pre budúce generácie. Personalizovaný prístup môže priniesť efektivitu, ktorá zabezpečí udržateľnosť zdravotnej starostlivosti napriek rastúcim nákladom. Systémy sa však budú musieť ďalej vyvíjať. Digitalizácia ovplyvní prístup k zdieľaniu údajov, návrhom klinického skúšania a regulačným procesom. Aby sa naplnil cieľ personalizovanej starostlivosti, musíme vybudovať celý systém - od spôsobu, akým vyvíjame terapie až po poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom. Roche na týchto víziách cieľavedome pracuje. [1]

Personalizované zdravotníctvo - zdravotníctvo zamerané na výsledky a pacienta

Personalizované zdravotníctvo pomáha
pochopiť ochorenie na molekulárnej úrovni.

Pacienti sú viac informovaní a technicky zdatní, požadujú inovatívne a účinné terapie.

Využíva výhody najmodernejších technológií, telemedicíny
a monitorovaniavlastného zdravia.

Prináša dopyt po kvalitnej zdravotnej starostlivosti orientovanej
na výsledky.

Umožňuje zdieľanie informácií z rôznych systémov vrátane inštitúcií využívajúcich zdravotnícke dáta.

[1] Zdroj: https://www.roche.com/about/priorities/
personalised_healthcare.htm