Zdravotná starostlivosť v digitálne ére sa rýchlo mení. Priekopnícke technológie dokážu zistiť riziko ochorenia, predpovedať, ako môže choroba postupovať a umožnia presnejšie rozhodovanie o liečbe hneď v začiatkoch.

Analytické využívanie dát prináša zistenia, ktoré boli doteraz v mnohých oblastiach nepoznané. Podľa posledných odhadov sa ročne vygeneruje ohromné množstvo údajov týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti, konkrétne asi trilión gigabajtov dát. Vďaka nástupu pokročilých analytických systémov informačných technológií bude možné čoraz intenzívnejšie prepájať veľké množstvo dát - čo pomôže vniesť viac svetla do nepoznaných oblastí zložitej ľudskej biológie.[1]

Digitálny prístup k zdraviu postupne transformuje zdravotnú starostlivosť. Technológie zamerané na monitorovanie a analyzovanie zdravia pacienta pomôžu pri rozhodovaní o nových možnostiach prevencie, včasnej diagnostiky a kontroly chorôb. Softvér, ktorý pomáha pri diagnostike a liečbe, čiže pri klinickom rozhodovaní, môže viesť k účinnejšej a nákladovo efektívnejšej zdravotnej starostlivosti.

Pokrok v digitálnych technológiách

Či už je to softvér v podobe lekárskeho zariadenia, podpory klinického rozhodovania, systémov umelej inteligencie alebo aplikácií na sledovanie zdravotného stavu pacienta – zdravotná starostlivosť v digitálne ére sa rýchlo mení. Digitálny prístup mení tiež postoj k tomu, ako lekári predpovedajú, monitorujú a rozhodujú o terapeutických postupoch pri ochoreniach.

Priekopnícke technológie dokážu zistiť riziko ochorenia, predpovedať, ako sa môže choroba vyvíjať a umožniť správne rozhodnutie o liečbe hneď na začiatku. Softvérové ​​riešenia, ktoré zabezpečujú fungovanie týchto technológií, sa v budúcnosti stanú neoddeliteľnou súčasťou v rámci celého kontinua zdravia a choroby človeka, čo umožní lekárom presnejšie zacieliť liečbu. Digitálne technológie pomôžu získať kontrolu nad chronickými stavmi a tiež sledovať pokrok v liečbe. Vďaka možnostiam, ktoré nám prinášajú technológie, môžeme celosvetovo analyzovať a prepájať dáta od pacientov, klinických výskumov, ale aj dáta najnovších vedeckých zistení. Zdravotníctvo sa tak dostáva na vyššiu úroveň.

Aké dáta spája personalizované zdravotníctvo:

  • elektronické zdravotné záznamy (dáta získané z celosvetových databáz liečených pacientov)
  • komplexná genomika (dáta získané na základe genetických testov)
  • digitálne zdravie (dáta porovnávané a analyzované v čase - prostredníctvom najmodernejších IT zariadení)
  • klinické skúšania, zobrazovacie metódy a využívanie možností umelej inteligencie

Výhody presahujúce diagnózu

Zdravotnícke softvéry dokážu informovať o diagnostike a účinných rozhodnutiach pri liečbe, usmerňujú liečebné postupy a môžu viesť k efektívnejšej klinickej praxi. Digitálne zdravie (ide o sledovanie zdravia prostredníctvom technológií - lekár na diaľku, aplikácie, napojenie pacientov na rôzne softvéry) navyše môžu poskytovať ľuďom informácie v reálnom čase, aby robili lepšie rozhodnutia o vlastnom zdraví, čo má tiež potenciál zlepšovať výsledky pri znižovaní nákladov na zdravotnú starostlivosť. Priamo aj nepriamo poskytne sledovanie zdravia prostredníctvom digitálnych technológií v blízkej budúcnosti mnoho výhod:

  • Profil pacienta pre podporu klinického rozhodovania: umožňuje konsolidovať obrovské množstvo dát na jednej platforme a vytvoriť tak „360-stupňový“ profil pacienta, ktorý môžu lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci používať pre rýchlejšie a presnejšie rozhodovanie.
  • Zapojenie pacienta: organizácia dát do užívateľských profilov pomáha pacientom a zdravotníkom pri prijímaní ich vlastných rozhodnutí o zdravotnej starostlivosti.
  • Angažovanosť ľudí (aj zdravých): zdravotnícke aplikácie umožnia užívateľom robiť inteligentnejšie rozhodnutia týkajúce sa každodenného zdravia, životosprávy a fyzickej kondície.
  • Využívanie databáz: digitálne technológie tiež umožňujú lekárom a ďalším zdravotníckym pracovníkom rýchly prístup do celosvetových databáz poskytujúcich informácie o chorobných stavoch, liečbe a inováciách. Pomôžu tak rýchlejšie stanoviť účinnejšiu liečbu pre pacientov.
  • Umelá inteligencia: funkcie a možnosti digitálneho zdravotníctva sa neustále vyvíjajú. Pomocou umelej inteligencie a algoritmov je možné využiť obrovské množstvo dát, ktoré sa aktualizujú a pomáhajú zdravotníckym pracovníkom prijímať rýchlejšie a informovanejšie rozhodnutia o najvhodnejšej liečbe.[3]

[1] https://www.roche.com/about/priorities/personalised_healthcare/machine-learning.htm

[3] https://www.roche.com/about/business/diagnostics/value-of-digital-health.htm