Personalizované zdravotníctvo

Lepšia starostlivosť pre pacientov
Personalizovaná zdravotná starostlivosť môže poskytovaním liečby šitej na mieru zmenit život pacientov.
zisti viac

Čo je personalizované zdravotníctvo?

Personalizované zdravotníctvo je príležitosťou pre transformáciu zdravotnej starostlivosti, ktorej podstatou je prispôsobenie sa individuálnym vlastnostiam každého človeka. Ide o prístup opierajúci sa o najnovšie vedecké poznatky vzájomne prepájané s veľkým množstvom zdravotníckych dát. Využíva pritom výhody najmodernejších technológií, telemedicíny a monitorovania vlastného zdravia. Vďaka jedinečnému molekulárnemu a genetickému profilu človeka pomáha personalizované zdravotníctvo pochopiť podstatu ochorení.
„Je dôležitejšie vedieť, aký typ človeka má ochorenie, než akým typom ochorenia človek trpí.“
Hippokrates

Ako personalizované zdravotníctvo funguje?

Pacienti, ktorí trpeli na určité ochorenie, boli v minulosti liečení rovnakými liekmi. Lenže každá choroba má svoje špecifiká a môže sa líšiť od človeka k človeku. Lekári ešte nedokázali odpovedať na otázku, prečo u niektorých pacientov liečba zafungovala, zatiaľ čo u iných nie.
Prístup k liečbe sa postupne mení. Vedci už dnes dokážu identifikovať mechanizmy choroby na molekulárnej úrovni, vďaka čomu lepšie predpovedajú, ako bude pacient reagovať na liečbu. Toto poznanie je potrebné napríklad pri onkologických ochoreniach. Každá rakovina je špecifická a je výsledkom kombinácie nespočetného množstva genetických mutácií. Pre úspešné zvládnutie liečby je preto dôležité identifikovať kľúčové poškodenia nádorovej DNA.
Možnosti modernej medicíny sa naďalej rozširujú. Postupne sa čoraz viac dozvedáme o podstate a fungovaní chorôb, o ktorých sme predtým veľa nevedeli. Pomocou moderných diagnostických metód dokážu odborníci presne určiť niektoré dedičné ochorenia, ale aj ochorenia vzniknuté poškodením DNA v priebehu života. Digitálna revolúcia v zdravotníctve, založená na získavaní a analyzovaní dát v celosvetovom merítku, umožní hlbšie pochopiť, ako pristupovať k liečbe vysoko individuálne a ako zlepšiť a zefektívniť zdravotnú starostlivosť.

Čo sa mení?

Z pohľadu lokalizácie choroby v tele

Hľadanie a pochopenie príčiny ochorenia na molekulárnej úrovni.

Z pohľadu diagnostiky a vyhodnocovania liečby

Získavanie skúseností
zo zaznamenaných dát liečených pacientov.

Z pohľadu výberu
liečby

Výber liečby prispôsobenej jedinečnej potrebe pacienta.

Z pohľadu využitia zdravotníckych dát

Digitalizácia prináša možnosti zdieľania poznatkov medzi klinickou praxou a výskumom.

Komu prináša
personalizované zdravotníctvo výhody?

Lekári
  • Vyššia istota pri výbere liečby, ktorá prináša lepšie klinické výsledky.
  • Ľahšia orientácia vo veľkom množstve terapeutických možností.
Pacienti
  • Zvýšená kvalita života.
  • Väčšia pravdepodobnosť účinnejších liečebných postupov, menej vedľajších účinkov a vynaložených peňazí.
  • Väčšia psychická pohoda a vyššia pravdepodobnosť úspechu.
Spoločnosť
  • Efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov
    v systéme zdravotnej starostlivosti.
  • Vyššia miera vyliečenia jednotlivca v populácii.
  • Nižšia chorobnosť obyvateľstva.
Zdroj:
https://www.roche.com/about/priorities/
personalised_healthcare/what_is_phc.htm

V ktorých diagnózach zohrávajú dôležitú úlohu piliere personalizovaného zdravotníctva?

• Rakovina prsníka
• Nemalobunkový karcinóm pľúc
• Rakovina prostaty
• Rakovina močového mechúra
• Melanóm
• Rakovina hrubého čreva
• Non-Hodgkinov lymfóm
• Akútna myeloidná leukémia
• Spinálna svalová atrofia
• Huntingtonova choroba
• Duchennova svalová dystrofia
• Pan-tumor
• Nemalobunkový karcinóm pľúc
• Rakovina prsníka
• Rakovina prostaty
• Rakovina močového mechúra
• Melanóm
• Rakovina hrubého čreva
• Non-Hodgkinov lymfóm
• Akútna myeloidná leukémia
• Spinálna svalová atrofia
• Huntingtonova choroba
• Duchennova svalová dystrofia
• Skleróza multiplex
• Parkinsonova choroba
• Huntingtonova choroba
• Alzheimerova choroba
• Akútna myeloidná leukémia
• Nemalobunkový karcinóm pľúc
• Hemofília
• Spinálna svalová atrofia
• Duchennova svalová dystrofia
• Poruchy autistického spektra
• Astma
• Idiopatická pľúcna fibróza
• Zápalové ochorenia čriev
• Skleróza multiplex
• Alzheimerova choroba
• Nemalobunkový karcinóm pľúc
• Oftalmológia:
- Vekom podmienená degenerácia makuly
- Diabetický makulárny edém

E-Learningový kurz

Novinky

Od štandardu k personalizovanej
starostlivosti

Personalizované zdravotníctvo nie je len o liečbe a prevencii chorôb, ide tiež o prehodnotenie systému zdravotnej starostlivosti pre budúce generácie.

Zobraziť celý článok

Analýza génov je kľúčom k
spoznávaniu ochorenia

Genómové profilovanie je jedným zo spôsobov, ako možno meniť starostlivosť o pacientov a realizovať personalizovanú zdravotnú starostlivosť.

Zobraziť celý článok

Ako digitalizácia transformuje
zdravotnú starostlivosť

Zdravotná starostlivosť v digitálne ére sa rýchlo mení. Priekopnícke technológie dokážu zistiť riziko ochorenia, predpovedať, ako môže choroba postupovať a umožnia presnejšie rozhodovanie o liečbe hneď v začiatkoch.

Zobraziť celý článok

Kontakt

Máte nejaké otázky?
Potrebujete sa dozvedieť viac?
Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na
bratislava.reception@roche.com